1. Virtain Pursiseuran ja Näsijärven Purjehdusseuran hallitseman Rasvasaaren tukikohdan käyttöoikeus on ainoastaan VIP:n ja N:n jäsenillä, sekä hänen aluksellaan mukana olevilla venekunnan jäsenillä. Muiden veneseurojen jäsenet voivat vierailla tukikohdassa VIP:n tai N:n kipparin vieraina.
 2. Rasvasaari on tarkoitettu hyväksi veneilysatamaksi jäsenille eikä muunlaiseksi pitempiaikaiseksi oleskelupaikaksi. Veneen on oltava hyvin kiinnitetty siten, että se ei estä toisia veneitä saapumasta satamaan tai iähtemästä pois sieltä. Lepuuttajia on ehdottomasti käytettävä.
 3. Vaadittaessa on hallituksen jäsenelle tai toimihenkiiöille näytettävä veneilykauden voimassa oleva VIP:n tai N:n jäsenkortti sekä voimassa oleva katsastustodistus.
 4. Tukikohdassa vierailtaessa on nostettava seuran lippu niin kuin lippusäännöissä mainitaan ja vieraskirjaan on aluksen päällikön jokaiseilla käynnillä merkittävä oman nimensä lisäksi aluksen nimi ja tunnus tai vastaava, sekä muiden mukana olevien nimet ja vierailupäivämäärä.
 5. Jokaisen veneilijän tulee suojella seurojen omaisuutta sekä noudattaa järjestystä ja siisteyttä. Veneilijän on huolehdittava, että kaikki hänen venekuntansa tuottamat roskat ja jätteet on pikkutarkasti vietävä saaresta. Saunojan on huolehdittava siitä, että ennen lämmityksen alkua tuhkat on poistettu tulisijoista. Puita ei saa kaataa ja tulen saa tehdä vain siihen varatuille paikoille. Satamassa ei saa käyttää veneen klosettia vaan tukikohdassa olevaa käymälää. Öljyä ei saa päästää veteen.
 6. Mikäli kävijät saunovat tai muuten käyttävät polttopuita, on heidän hyvän erämiestavan mukaan tehtävä polttopuita tai muita vastaavia palveluja seuraavia kävijöitä ajatellen.
 7. Luontoa ja linnustoa on kaikin tavoin suojeltava ja vaalittava. Metsästys samoin kuin ampuma-aseiden käyttö on kielletty.
 8. Kalastus päivän tarvetta silmällä pitäen on laillisella luvalla sallittu alueen kalastusoikeuden puitteissa.
 9. Tukikohdassa oleva maja on katsottava yhteiseksi kokoontumispaikaksi ja sitä on jokaisen jäsenen lupa käyttää saapumisajasta riippumatta. Tukikohdassa telttailu on sallittua, mutta jos vene on asuttava, on yöpymistä tuvassa ja saunassa vältettävä ilman pakottavaa syytä.
 10. Lähtiessä on huolehdittava siitä, että tuli on huolellisesti sammutettu, ovet ja ikkunat suljettu ja lippu laskettu.
 11. Kun jäsen toteaa seuran sääntöjä tai määräyksiä rikotun, on asianomaiselle heti huomautettava asiasta. Jos huomautus ei auta tai jos rike on suurempi, on tilaisuuden tullen tiedotettava asiasta hallituksen jäsenelle tai toimihenkilölle.
 12. Yllä olevista säännöistä riippumatta voi seuran hallitus tai tukikohdan isännöitsijä antaa erikoismääräyksiä saarta tai kiinteistöä varten.
 13. Näihin säiintöihin on Virtain Pursiseuralla ja Näsijärven Purjehdusseuran hallituksilla oikeus tehdä muutoksia, jotka se katsoo tarpeellisiksi.